Nhóm Tài chính Ngân hàng - Lựa chọn hàng đầu cho tương lai

Tại Đại học Hoa Sen, nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng đang được đào tạo với 3 ngành: Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Công nghệ tài chính với thời gian học trung bình 3,5 năm. Hệ thống chương trình đạt chuẩn ACBSP (Hoa Kỳ) với tài liệu học từ các trường nổi tiếng thế giới và CFA và đội ngũ giảng viên 100% có bằng cấp nước ngoài và giàu kinh nghiệm.

Nhóm Tài chính Ngân hàng - Lựa chọn hàng đầu cho tương lai

Tại ĐH Hoa Sen, sinh viên theo học ngành Tài chính – Ngân hàng sẽ có lợi thế vì có nhiều cơ hội được tiếp xúc với doanh nghiệp, được đào tạo bài bản theo chuẩn mực của các trường đại học nổi tiếng tại các nước như Anh, Úc Mỹ. Được phần lớn các giáo viên đã từng du học nhiều năm ở nước ngoài trực tiếp giảng dạy, các giáo viên này cũng có có nhiều kinh nghiệm thực tế công tác tại các doanh nghiệp Việt Nam.

Ngoài ra, chất lượng đào tạo của ĐH Hoa Sen được các doanh nghiệp đánh giá là doanh nghiệp không cần phải đào tạo lại cả kỹ năng và kiến thức cho nhân viên là sinh viên tốt nghiệp của nhà trường. 

Từ năm 2020, chương trình Kế toán tại ĐH Hoa Sen tiếp tục được công nhận đạt chuẩn kiểm định quốc tế ACBSP (Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình đào tạo về Kinh doanh, tại Mỹ). Bên cạnh đó, ĐH Hoa Sen còn có đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và công tác thực tế, tốt nghiệp trong và ngoài nước, với hơn 40% giảng viên là các kiểm toán viên, kế toán trưởng, quản lý tài chính ở các doanh nghiệp.

Với phương châm chú trọng thực hành cũng như khuyến khích khả năng tư duy độc lập và làm việc nhóm của sinh viên thông qua các vấn đề thực tế của doanh nghiệp, trường ĐH Hoa Sen đã lên chương trình giảng dạy theo phương pháp Anh – Việt, Anh – Anh. Tài liệu giảng dạy sử dụng hầu hết bằng tiếng Anh, được tham khảo từ những chương trình Kế toán, Kiểm toán của các trường Đại học ở các nước phát triển như Anh, Mỹ, tài liệu tham khảo sử dụng 100% bằng tiếng Anh. Chương trình cung cấp cho người hợc những kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính doanh nghiệp, cụ thể: Quy trình kế toán và phương pháp hạch toán tại doanh nghiệp; Quy trình và phương pháp trong lĩnh vực kiểm toán độc lập; Hệ thống thông tin kế toán và kiểm soát nội bộ; Phân tích các số liệu kế toán để đưa ra quyết định; Kỹ năng tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực kế toán và kiểm toán…