1. Artistic (A) - Nhóm Nghệ thuật là gì?

Trắc nghiệm Holland là một phương pháp đánh giá tính cách và sở thích nghề nghiệp dựa trên sáu mã số của Holland: Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising và Conventional (viết tắt là RIASEC).

Artistic (A) là mã số thể hiện sự tự do, không có thiện cảm với những nguyên tắc, các công việc rõ ràng, hệ thống hóa.

Những người thuộc nhóm Artist – nhóm Nghệ thuật thường có trí tưởng tượng phong phú, trực giác mạnh và khả năng sáng tạo tốt. Họ yêu thích và dễ bị hấp dẫn bởi cái đẹp.

2. Đặc điểm của người thuộc nhóm Artistic (A)

Một số đặc điểm, tính cách đặc trưng của người thuộc nhóm Artistic:

- Linh hoạt và thông minh

- Sáng tạo và tự do

- Kiên trì và nhạy cảm

- Khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi

- Có tinh thần phục vụ tự nguyện

- Có trí tưởng tượng tốt

- Hiểu biết về lịch sử, văn hóa, chính trị

3. Ưu và nhược điểm của người thuộc nhóm Artistic (A)

Ưu điểm của người thuộc nhóm Artistic:

- Sáng tạo

- Cảm xúc

- Linh hoạt

- Trực giác

- Ý tưởng

Nhược điểm của người thuộc nhóm Artistic:

- Không ổn định

- Thiếu thực tế

- Khó thích nghi

4. Công việc phù hợp với nhóm Artistic (A)

Với năng khiếu trong lĩnh vực nghệ thuật và niềm đam mê sáng tạo, sau đây là một số công việc phù hợp với nhóm Artistic - nhóm Nghệ thuật:

- Báo chí truyền thông

- Marketing

- Quản trị kinh doanh

- Thiết kế đồ họa

- Âm nhạc, hội họa

- Sân khấu điện ảnh