1. Investigate (I) – Nhóm Nghiên cứu là gì?

Trắc nghiệm Holland là một phương pháp đánh giá tính cách và sở thích nghề nghiệp dựa trên sáu mã số của Holland: Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising và Conventional (viết tắt là RIASEC).

Investigate (I) là mã số thể hiện sự quan tâm đến việc phân tích, nghiên cứu sâu mọi vấn đề để tìm ra nguồn gốc, nguyên nhân của chúng.

Những người thuộc nhóm Investigate - nhóm Nghiên cứu là những người tò mò, thích quan sát, học hỏi, điều tra, đánh giá và giải quyết các vấn đề.

2. Đặc điểm của người thuộc nhóm Investigate (I)

Một số đặc điểm, tính cách đặc trưng của người thuộc nhóm Investigative:

- Thích làm việc với ý tưởng, dữ liệu để sáng tạo giải pháp mới

- Thích làm việc độc lập hoặc làm việc trong các nhóm nhỏ

- Tư duy logic, óc phân tích và phán đoán tốt

- Quy trình làm việc rõ ràng: Thiết kế, chuẩn đoán, đặt vấn đề thí nghiệm và điều tra.

3. Ưu và nhược điểm của người thuộc nhóm Investigate (I)

Ưu điểm của người thuộc nhóm Investigate:

- Tư duy phân tích

- Thích nghiên cứu vấn đề phức tạp

- Đo lường và phân tích dữ liệu

- Kỹ năng truyền đạt thông tin tốt

Nhược điểm của người thuộc nhóm Investigate:

- Quá tập trung vào nghiên cứu, phân tích

- Quá chú trọng đến chi tiết

- Khó thích nghi

- Khó đưa ra quyết định

4. Công việc phù hợp với nhóm Investigate (I)

Với tính cách thích phân tích, đào sâu, tìm tòi ra chân lý, nguồn gốc của mọi sự vật. Sau đây là một số công việc gợi ý dành cho nhóm Investigate - nhóm Nghiên cứu:

- Toán học

- Thống kê

- Kinh tế học

- Kiểm toán

- Tâm lý học

- Kỹ thuật y sinh