1. Social (S) - Nhóm Xã hội là gì?

Trắc nghiệm Holland là một phương pháp đánh giá tính cách và sở thích nghề nghiệp dựa trên sáu mã số của Holland: Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising và Conventional (viết tắt là RIASEC).

Social (S) là mã số thể hiện sự quảng giao, hướng thiện, hòa đồng, cởi mở, kiên nhẫn.

Những người thuộc nhóm Social – nhóm Xã hội thường có sở thích làm việc và tương tác với người khác bao gồm những công việc thường xuyên tiếp xúc và giao tiếp với xã hội như giao tiếp, huấn luyện, chữa lành, thiện nguyện, công tác xã hội.

2. Đặc điểm của người thuộc nhóm Social (S)

Một số đặc điểm, tính cách đặc trưng của người thuộc nhóm Social:

- Quảng giao, năng động

- Biết lắng nghe và đưa ra những lời khuyên hữu ích cho người khác

- Có khả năng thuyết trình

- Sáng tạo, nhạy cảm

- Thích làm thiện nguyện

- Bền bỉ, sức khỏe tốt

- Tôn trọng mọi người xung quanh

- Kiên trì, lịch thiệp, ý chí vững vàng

3. Ưu và nhược điểm của người thuộc nhóm Social (S)

Ưu điểm của người thuộc nhóm Social:

- Lắng nghe

- Linh hoạt

- Nhân đạo

- Kiên nhẫn

- Hợp tác

Nhược điểm của người thuộc nhóm Social:

- Quá phụ thuộc vào người khác

- Không thích đối mặt với sự cạnh tranh

- Thiếu quyết đoán

4. Công việc phù hợp với nhóm Social (S)

Với tính cách thích làm giao tiếp, làm việc với người khác, thích được đi đây, đi đó. Sau đây là một số công việc phù hợp với nhóm Social - nhóm Xã hội:

- Giảng viên

- Tâm lý học

- Công tác xã hội

- Du lịch

- Quan hệ công chúng