1. Conventional (C) - Nhóm Nghiệp vụ là gì?

Trắc nghiệm Holland là một phương pháp đánh giá tính cách và sở thích nghề nghiệp dựa trên sáu mã số của Holland: Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising và Conventional (viết tắt là RIASEC).

Conventional (C) là mã số thể hiện cho sự tỉ mỉ, nguyên tắc, hệ thống hóa và không đại biểu cho những hoạt động mơ hồ, tự do.

Người thuộc nhóm Conventional - nhóm Nghiệp vụ thường có khả năng làm việc với dữ liệu, con số và quy trình một cách chính xác và có tổ chức. Họ có suy nghĩ thực tế, chăm chỉ và kiên nhẫn trong công việc.

2. Đặc điểm của người thuộc nhóm Conventional (C)

Một số đặc điểm, tính cách đặc trưng của người thuộc nhóm Conventional:

- Nề nếp, thận trọng nhưng phản ứng nhanh nhẹn

- Chăm chỉ, làm việc ngăn nắp và điều độ

- Giao tiếp tốt

- Trí nhớ tốt

- Tự tin và không dễ nổi nóng

- Xử lý thông tin tốt

- Giỏi ngoại ngữ

- Có khả năng hoạt động độc lập

3. Ưu và nhược điểm của người thuộc nhóm Conventional (C)

Ưu điểm của người thuộc nhóm Conventional:

- Tỉ mỉ

- Nguyên tắc

- Rõ ràng

- Chuyên cần

- Kỷ luật

Nhược điểm của người thuộc nhóm Conventional:

- Thiếu sáng tạo

- Khó thích nghi với sự thay đổi

- Thiếu khả năng tư duy bao quát

4. Công việc phù hợp với nhóm Conventional (C)

Với tính cách tỉ mỉ và kiên nhẫn, thích được làm việc với dữ liệu, con số, văn bản và giấy tờ. Một số công việc phù hợp với nhóm Conventional - nhóm Nghiệp vụ gồm:

- Kế toán, kiểm toán

- Thông kê

- Quản trị văn phòng

- Tài chính - Ngân hàng

- Hệ thống thông tin quản lý