1. Enterprising (E) - Nhóm Quản lý là gì?

Trắc nghiệm Holland là một phương pháp đánh giá tính cách và sở thích nghề nghiệp dựa trên sáu mã số của Holland: Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising và Conventional (viết tắt là RIASEC).

Enterprising (E) là mã số thể hiện cho sự quyết đoán, sự lãnh đạo, bản lĩnh và tinh thần cạnh tranh.

Người thuộc nhóm Enterprising - nhóm Quản lý thường sở hữu tư duy sáng tạo và óc sắp xếp, tổ chức tốt. Họ được đánh giá là những người tự tin, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm.

2. Đặc điểm của người thuộc nhóm Enterprising (E)

Một số đặc điểm, tính cách đặc trưng của người thuộc nhóm Enterprising:

- Khả năng diễn đạt và thuyết phục tốt

- Kỷ luật, uy quyền và cương nghị

- Hài hòa với mọi người, sáng suốt, tỉnh táo và thích ứng tốt với những thay đổi

- Trí nhớ tốt, khả năng tập trung sâu

- Xây dựng giá trị mới, tạo ra động lực cho tổ chức

3. Ưu và nhược điểm của người thuộc nhóm Enterprising (E)

Ưu điểm của người thuộc nhóm Enterprising:

- Lãnh đạo

- Quyết đoán

- Phân công

- Kiểm soát

- Chiến lược

- Bản lĩnh

- Kiên trì

Nhược điểm của người thuộc nhóm Enterprising:

- Quá tự tin

- Thiếu kiên nhẫn

- Thiếu quan tâm đến cảm nhận người khác

- Dễ bị lôi cuốn bởi những ý tưởng mới

4. Công việc phù hợp với nhóm Enterprising (E)

Với tính cách quyết đoán và sáng tạo cùng với tài ăn nói và khả năng đàm phán, thuyết phục người khác. Một số công việc phù hợp với nhóm Enterprising - nhóm Quản lý gồm:

- Quản trị kinh doanh

- Tài chính - Ngân hàng

- Marketing

- Tâm lý học

- Luật

- Quan hệ quốc tế