1. Tổng quan về nhóm tính cách ESFJ

1.1. ESFJ là gì?

ESFJ là nhóm tính cách được viết tắt bởi các chữ cái:

- (E) Extraversion: Hướng ngoại

- (S) Sensing: Khả năng phán đoán

- (F) Feeling: Cảm xúc

- (J) Judgement: Óc phán đoán

Những người thuộc nhóm tính cách ESFJ là những người hướng ngoại, quan tâm đến cảm xúc của người khác, có tính cách thân thiện, trách nhiệm, tỉ mỉ và quan tâm đến việc giúp đỡ người khác. Họ cũng có khả năng quản lý tốt, thích làm việc theo quy trình rõ ràng và đặt mục tiêu. ESFJ luôn tìm kiếm sự hòa hợp giữa mọi người, đánh giá mọi thứ theo khía cạnh trắng đen và đúng sai và mong muốn mọi người tuân thủ một bộ quy tắc chung để thực thi trật tự xã hội.

1.2. Tính cách đặc trưng của nhóm ESFJ

Người thuộc nhóm tính cách ESFJ có các đặc trưng như sau:

- Hướng ngoại: Họ thích giao tiếp và quan tâm đến người khác.

Tập trung: Họ tập trung vào những gì đang xảy ra ở hiện tại.

Trực giác: Họ phân tích thông tin dựa trên trực giác và kinh nghiệm cá nhân.

Thân thiện: Họ là những người thân thiện và giúp đỡ người khác.

Trách nhiệm: Họ đảm bảo rằng mọi việc được thực hiện đúng cách và luôn chu đáo.

Tỉ mỉ: Họ chú ý đến từng chi tiết và thường làm việc một cách tỉ mỉ.

Quản lý: Họ có khả năng quản lý tốt và thích làm việc theo quy trình rõ ràng, đặt mục tiêu và kế hoạch chi tiết để đạt được thành công.

2. Điểm mạnh và điểm yếu của nhóm ESFJ trong công việc

2.1. Điểm mạnh

- Thân thiện: ESFJ thường là những người dễ gần, họ có tính cách trung thực, tử tế và thân thiện với mọi người.

- Trách nhiệm: ESFJ rất có trách nhiệm và cẩn thận trong công việc, họ luôn đảm bảo việc làm của mình được hoàn thành đúng thời hạn và đạt được chất lượng tốt nhất.

- Quan sát: ESFJ có khả năng phân tích thông tin từ người khác dựa trên trực giác và kinh nghiệm cá nhân.

- Quản lý: ESFJ có khả năng quản lý tốt và thích làm việc theo quy trình rõ ràng, đặt mục tiêu và kế hoạch chi tiết để đạt được thành công.

2.2. Điểm yếu

- Tránh xung đột: ESFJ thường tránh đối mặt với xung đột và thích giải quyết vấn đề thông qua sự thoả hiệp.

- Ngại thay đổi: ESFJ thường không thích thay đổi và muốn giữ nguyên trạng thái hiện tại.

- Quá cảm xúc: ESFJ có thể quá chú trọng đến cảm xúc của người khác, dẫn đến việc họ quá nhạy cảm và có thể mất tập trung khi làm việc.

3. Công việc nào phù hợp với nhóm tính cách ESFJ

Nhóm tính cách ESFJ thường thích làm việc trong môi trường ổn định, có quy tắc rõ ràng và thường có sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp trên. Vì vậy, những công việc phù hợp cho nhóm tính cách ESFJ bao gồm:

- Giáo viên

- Cố vấn

- Lãnh đạo quân đội

- Bác sĩ

- Hành chính nhân sự

- Nhân viên quan hệ công chúng

- Nhân viên kinh doanh

- Kế toán, kiểm toán

- Quản trị kinh doanh

- Quản trị nhân lực

- Quản trị văn phòng