logo-holland

Bạn đã hiểu rõ về sở thích và ngành nghề của mình?

Trắc nghiệm nghề nghiệp Holland sẽ cho bạn biết công việc nào sẽ phù hợp với sở thích, tài năng và năng khiếu của bạn. Nhận điểm cho 6 nhóm tính cách để định hướng cho việc lập kế hoạch nghề nghiệp của bạn.

Thông qua các bài trắc nghiệm tính cách MBTI, bạn sẽ thực sự làm được điều đó một cách vô cùng dễ dàng.

6 nhóm định hướng nghề nghiệp Holland

Trắc Nghiệm Holland Là Gì?

Trắc nghiệm Holland là một công cụ đo lường tính cách và năng lực nghề nghiệp dựa trên lý thuyết sáu hướng nghề nghiệp của John Holland. Trắc nghiệm này được sử dụng phổ biến để giúp người dùng xác định sở thích, năng lực và định hướng nghề nghiệp của mình.

Lý thuyết sáu hướng nghề nghiệp của Holland gồm: realistic (hiện thực), investigative (tìm hiểu), artistic (nghệ thuật), social (xã hội), enterprising (kinh doanh) và conventional (truyền thống). Mỗi hướng đại diện cho một nhóm tính cách và năng lực riêng, và được sử dụng để mô tả các công việc khác nhau.

Trong trắc nghiệm Holland, người dùng sẽ được yêu cầu trả lời một loạt các câu hỏi về sở thích và kỹ năng của họ. Sau đó, kết quả sẽ được phân tích để xác định hướng nghề nghiệp phù hợp với tính cách và năng lực của người dùng.

Định hướng nghề nghiệp bằng Holland Test

Trắc nghiệm Holland là một công cụ đo lường tính cách và năng lực nghề nghiệp dựa trên lý thuyết sáu hướng nghề nghiệp của John Holland. Các hướng nghề nghiệp của Holland bao gồm: Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising và Conventional.

Trắc nghiệm Holland được sử dụng để giúp người dùng xác định sở thích, năng lực và định hướng nghề nghiệp của mình. Sau khi hoàn thành trắc nghiệm, người dùng sẽ được phân loại vào một hoặc nhiều hướng nghề nghiệp của Holland, từ đó có thể tìm hiểu và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với sở thích và năng lực của mình.

Trắc nghiệm Holland được sử dụng rộng rãi trong các trường học, tư vấn nghề nghiệp và các hoạt động tìm kiếm việc làm. Nó giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về các lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, từ đó đưa ra quyết định thông minh về lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân.